Badania Profilaktyczne

BADANIA NA ZDROWIE

Screenshot_20221017_084229_edit_1476725090695498 (1)

Zapraszamy na badania profilaktyczne oraz edukację zdrowotną

- poziom glukozy, kwasu moczowego, cholesterolu
– pomiar ABI („kostka-ramię:
ocena stanu naczyń tętniczych kończyn dolnych pod kątem występowania zmian miażdżycowych oraz szacowania ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych)

– stan wysycenia krwi tlenem
– pomiar ciśnienia tętniczego
– analiza składu ciała
– badanie odruchów neurologicznych (czucia, wibracji, temperatury)
– EKG serca

 

Poziom glukozy, kwasu moczowego, cholesterolu
....

 

Wskaźnik ABI
pobrane (4)
Wskaźnik ten definiuje się jako iloraz wyższego SBP (skurczowego ciśnienia tętniczego) na danej kończynie dolnej do wyższego SBP z kończyn górnych. Osobno oznacza się ABI dla prawej i dla lewej strony ciała pacjenta. Ostatecznym wynikiem jest wyliczone ABI o niższej wartości.
Ocena wskaźnika kostka-ramię jest badaniem przesiewowym. Wykonuje się je w celu potwierdzenia diagnozy przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych. Jest badaniem szczegółowym, ponieważ umożliwia również ocenę zaawansowania choroby, jej progresji oraz odpowiedzi na leczenie. Czułość i swoistość badania szacuje się odpowiednio na: 79% i 96%. ABI jest niezwykle ważną, nieinwazyjną oceną pacjenta z objawową chorobą tętnic obwodowych. Uważa się go za podstawowe badanie we wstępnej ocenie chorego zarówno w podstawowej, jak i specjalistycznej opiece zdrowotnej.

 

Nasycenie krwi tlenem
pobrane
Saturacja, czyli nasycenie tlenem krwi wskazuje, jaka ilość tlenu przemieszcza się przez nasze ciało wraz z czerwonymi krwinkami. Normalne poziom saturacji wynosi zwykle od 95% do 100% u większości zdrowych osób dorosłych. Każdy poziom poniżej tego określany jest niską saturacją.

 

Pomiar ciśnienia tętniczego

pobrane (1)

Ciśnienie krwi mierzy się w milimetrach słupa rtęci (mmHg). Na wynik składają się dwie wartości liczbowe, np. 130/80, które odczytuje się jako „130 na 80”. Pierwsza wartość to ciśnienie skurczowe krwi, maksymalne ciśnienie osiągane przez krew podczas pracy serca, które tłoczy ją przez całe ciało.

 

 

 

Analiza składu ciała

pobrane (2)

Pomiary, które uzyskasz podczas analizy:
  • masa ciała,
  • zawartość tkanki tłuszczowej,
  • zawartość wody,
  • ilość masy mięśniowej,
  • masa kości,
  • stopień otłuszczenia narządów,
  • wiek metaboliczny,
  • wskaźnik podstawowej przemiany materii BMR,
  • wskaźnik masy ciała BMI.
 
Badanie odruchów neurologicznych
tip-term
tip-therm-urzadzenie-do-wczesnej-diagnostyki-symetrycznej-polineuropatii-obwodowej
Tip-Therm jest przyrządem testowym do wczesnej diagnostyki symetrycznej polineuropatii obwodowej, który bada wrażliwość skóry na temperaturę. Jest użytecznym narzędziem do badań przesiewowych w neuropatii cukrzycowej.
kamerton
1548936454
Kamerton to jedno  z podstawowych narzędzi do diagnostyki neurologicznej pacjentów. Precyzyjnie wykonany kamerton pozwala na dokładną ocenę i diagnostykę pacjenta neurologicznego, np. po udarze niedokrwiennym mózgu. Kamerton  przeznaczony jest do badania neurologicznego, w szczególności przewodnictwa kostnego i powietrznego (audiometria), oceny słuchu i odczuwania wibracji.
Monofilament
pobrane (3)
Monofilament, a właściwie włókno monofilament lub włókno Semmesa-Weinsteina, to przyrząd medyczny służący do badania czucia powierzchniowego, stosowany w diagnostyce neuropatii, zwłaszcza cukrzycowej.
Badanie EKG
images
Elektrokardiografia (EKG) jest nieinwazyjnym i bezbolesnym badaniem, które wykonywane jest w celu oceny pracy serca i wykrycia ewentualnych jej zaburzeń.

 

Badania wykonuje mgr, specjalista edukator diabetologiczno-geriatryczny.